Jauno auto tehniskā apskate

Sarunas par visu un ne par ko....
Lietotāja avatars
Dainis
Nereģistrējies

29.02.2012, 13:21

Jauni auto tehnisko apskati varētu neveikt divus gadus


Ministru kabinetam uzdots sagatavot un līdz šāgada jūnijam iesniegt Saeimā likumprojektu, saskaņā ar kuru jauniem transportlīdzekļiem pirmreizējo valsts tehnisko apskati jāveic ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc to pirmreizējās reģistrācijas Latvijā, paredz ceturtdien Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Ceļu satiksmes likumā. Pašlaik jauniem transportlīdzekļiem tehniskā skate jāveic gada laikā.
Tāpat Ceļu satiksmes likumā papildināta kārtība protokolu nosūtīšanai par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, kas fiksēta, neapturot transportlīdzekli. Ja pārkāpums izdarīts ar transportlīdzekli, kas pastāvīgi reģistrēts ārvalstīs, bet tā izmantošanai Latvijā ir saņemta atļauja, protokols par uzlikto naudas sodu tiks nosūtīts personai, kas saņēmusi šo atļauju. Savukārt, ja pārkāpums izdarīts ar tirdzniecībai nodotu transportlīdzekli, protokolu nosūtīs komersantam, kurš veic attiecīgā transportlīdzekļa tirdzniecību.

Tāda pati kārtība attieksies uz paziņojumu nosūtīšanu par termiņā nesamaksātu administratīvo sodu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu. Ja paziņojumu saņēmusī persona pārkāpuma izdarīšanas brīdī nav vadījusi šo transportlīdzekli, tā protokolu nodod vai nosūta personai, kas vadījusi transportlīdzekli.

Vēl likumā papildināta kārtība transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu, kā arī komercķīlas atzīmes reģistrācijai. Maksātnespējīgam parādniekam šo aizliegumu reģistrēs, pamatojoties ar parādnieka maksātnespējas procesa administratora elektronisku pieteikumu. Savukārt, precizējot pārkāpumu uzskaites sistēmas darbību, noteikts, ka brīdinājumu transportlīdzekļa vadītājam par viņam reģistrēto punktu skaitu var nosūtīt ne tikai pa pastu, bet arī elektroniski.

Likums arī ievieš terminu "inteliģentās transporta sistēmas". Tās ir sistēmas, kurās informācijas un sakaru tehnoloģijas izmanto autotransporta jomā, satiksmes un mobilitātes pārvaldībā, kā arī, lai nodrošinātu saskarsmi ar citiem transporta veidiem. Inteliģento transporta sistēmu mērķis ir nodrošināt inovatīvus pakalpojumus attiecībā uz autotransportu un satiksmes vadību, kā arī dot iespēju ceļu lietotājiem labāk piekļūt informācijai un drošāk, saskaņotāk un efektīvāk izmantot transporta tīklus.