cik ilgā laikā pienāk fotoradaru sods?

Viss par auto, kas neiekļaujas citās sadaļās
Lietotāja avatars
puliera padēls joko
Nereģistrējies

07.03.2012, 00:37

Sveiki. Varbūt kāds zina pēc cik ilga laika atnāk sods no fotoradara?
Lietotāja avatars
Bonifācijs
Nereģistrējies

12.03.2012, 05:21

Infa no Valsts Policijas mājaslapa. PASVĪTROTAIS TEKSTS.

Informācija par fotoradariem
2011. gadā 1. kārtas ietvaros paredzēts uzstādīt 15 pārvietojamos fotoradarus, nākamgad, 2012. gadā, saskaņā ar noslēgto līgumu, jāsāk darboties visiem 160 fotoradariem. Radaru izvietošanā ģeogrāfiskie kritēriji nebūs galvenie – radari tiks izvietoti bīstamo ceļu posmu vietās - tur, kur notiek avārijas ar bojāgājušajiem un cietušajiem, kā arī potenciāli bīstamajās vietās, lai šādas avārijas nepieļautu. Radari atradīsies visā Latvijā - gan apdzīvotās vietās, gan arī ārpus tām.
Saistības Valsts policijai ar komandītsabiedrību „Vitronic Baltica un Partneri” nodibinātas saskaņā ar iepirkuma līgumu (iepirkuma identifikācijas numurs: IeM IĪVA 2009/45). Valsts budžetā nonāk visi ieņēmumi no fotoradaru fiksētajiem pārkāpumiem, taču saskaņā ar noslēgto līgumu, 35% no ieņēmumiem paredzēti samaksai komersantam par sniegtajiem pakalpojumiem.
Jaunie radari būs tehnoloģiski pārāki par līdzšinējiem četriem radariem – tie vienlaicīgi varēs fiksēt blakus vai vienu aiz otras braucošas automašīnas, tāpat tie varēs fotografēt arī naktī, izmantojot zibspuldzi, kas neapžilbina vadītāju.

Atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana
Ātrums, no kura tiks fiksēts pārkāpums, nav konstants lielums – to iespējams mainīt katrā vietā atsevišķi, un tā arī tas tiks darīts – ātrums apdzīvotā vietā pie skolas vai bērnudārza un ātrums uz šosejas, no kura tiks fiksēts pārkāpums, būs atšķirīgs.
Radars fiksēs transportlīdzekļa braukšanas ātrumu, valsts reģistrācijas numuru un laiku, kad fiksēts pārkāpums.
Radaru pieļaujamā kļūda ir noteikta +3 km/h, ja ātrums ir līdz 100 km/h un +3%, ja ātrums ir virs 100 km/h. Kļūda vienmēr tiek aprēķināta par labu vadītājam, proti, atņemta no fiksētā ātruma.

Saukšana pie administratīvās atbildības
Kad pārkāpums fiksēts, pie administratīvās atbildības tiek saukts transportlīdzekļa vadītājs. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma (CSL) 43.6panta 5.daļu, protokols - lēmums ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiek nosūtīts transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav norādīts, - transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam). Īpatnības administratīvajā procesā attiecībā uz pārkāpumiem, kuri fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, noteiktas CSL 43.6pantā.
Ar līdzšinējiem četriem Valsts policijas fotoradariem fiksēto pārkāpumu sodu transportlīdzekļu turētāji (īpašnieki) parasti saņēma vienas līdz divu nedēļu laikā. Ar jaunajiem fotoradariem fiksēto pārkāpumu apstrādes kārtība būs atšķirīga un arī apjoms būs lielāks, līdz ar to šobrīd nav iespējams pateikt, cik daudz laika tas aizņems, taču tas noteikti notiks Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 37.panta pirmajā daļā noteiktajā administratīvā soda uzlikšanas termiņā – četru mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.
Tehniskās apskates un obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) esamība tiks pārbaudīta tiem transportlīdzekļiem, kas fiksēti par ātruma pārsniegšanu. Ja tiks konstatēts, ka transportlīdzeklim nav veikta tehniskā apskate vai OCTA, lēmums tiks pieņemts, saskaņā ar LAPK un CSL normām. šeit jānorāda, ka likumā nav noteikti ierobežojumi, kādus pārkāpumus iespējams fiksēt ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli.

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība:
LAPK 279.pantā noteikts, ka: „Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt persona, par kuru tas pieņemts, kā arī cietušais.” Tātad transportlīdzekļa īpašnieks lēmumu var pārsūdzēt tikai tajā gadījumā, ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī pats ir bijis vadītājs. Kam un kā lēmumu pārsūdzēt, ir norādīts protokolā – lēmumā. Lēmumu ir tiesības apstrīdēt transportlīdzekļa vadītājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
Sūdzību vai iesniegumu var iesniegt neatkarīgi no pārkāpuma fiksēšanas vietas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības birojā Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009 (tālrunis 67208108, 67208305, fakss 67208083, e-pasts kanceleja@cpp.vp.gov.lv ).

Naudas sodi un soda punkti
Par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, pārkāpumu uzskaites punkti netiek piešķirti.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma (CSL) 43.6panta 2.daļu, vadītājam tiek piemērots paredzētais minimālais naudas sods. Naudas soda apmērs ir atkarīgs no tā, par cik pārsniegts atļautais braukšanas ātrums. Konkrētus sodu apmērus var redzēt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 149.8 pantā.

Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurš maksās sodu par ātruma pārsniegšanu?
Sods tiek uzlikts vadītājam, bet to var samaksāt arī transportlīdzekļa turētājs (īpašnieks) vai jebkura cita persona, jāzina tikai protokola numurs. Ierobežojumus, kas stāsies spēkā, ja sods nebūs nomaksāts termiņā, izjutīs tieši transportlīdzekļa turētājs (īpašnieks).
Īpašnieks nevar aizbildināties, ka tas nezina, kas konkrētajā brīdī bijis transportlīdzekļa vadītājs. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments ir norādījis, ka administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums ir administratīvais akts, kas ir izdots attiecībā uz individuāli noteiktu personu – konkrētā transportlīdzekļa vadītāju, kurš ir zināms transportlīdzekļa īpašniekam.
Īpašnieka vārds un uzvārds redzams tikai uz protokola – lēmuma kā adresāts, nekādas juridiskas saistības transportlīdzekļa īpašniekam labprātīgas soda izpildes termiņā netiek uzliktas. Arī atzīme par aizliegumu līdz naudas soda samaksai veikt valsts tehnisko apskati transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts pārkāpums, un reģistrēt to transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā tiek izdarīta par transportlīdzekli, nevis tā īpašnieku.

- Cik bieži tiks mainītas mobilo radaru atrašanās vietas?
Katru dienu.

- Cik daudz būs radaru imitācijas (mulāžas)?
Būs 30 mulāžas, kas jebkurā brīdī var pārtapt par funkcionējošu radaru.

- Vai kādā datu bāzē uzrādīsies administratīvā pārkāpuma esamība?
Ar fotoradariem fiksēto pārkāpumu sodi uzrādīsies Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzē, kamēr tie netiks apmaksāti. Datu bāzē būs informācija par attiecīgo transportlīdzekli, kurš fiksēts pārkāpuma izdarīšanas brīdī.
Atbildēt