Piekabes

Likumi, noteikumi, dokumentu noformēšana
Lietotāja avatars
Shandy
Nereģistrējies

18.07.2010, 00:55

Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas,
kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus

1.4. B – mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500
kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, šādas kategorijas vilcēja savienojums
ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg, kā arī B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šī
savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;
1.9. BE - B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā;
Cik var svert vilcēja savienojums ar piekabi lai izmantot BE kategorijas tiesibas ?